Éndang Purwati

Éndang Purwati ya iku garwané Anoman, putra Begawan Purwapada ing pertapan Andoncinawi. Karo Anoman, Purwati nduwé putra Bambang Purwaganti. Sawijiné dina, Bambang Purwaganti takon marang ibuné sapa bapaké. Purwati banjur mangsuli yan bapaké Purwaganti ya iku Begawan Anoman, pandhita kang awujud kethèk putih. Banjur Bambang Purwaganti njaluk pamit marang ibuné lan simbahé arep nggolèki Anoman. Ing tengah dalan, kaadhang peperangan Amarta lan Bulukatiga. Prajurit Amarta kangèlan ngadhepi kasektèné Patih Dasagriwa, banjur Purwaganti mbiyantu lan akhiré bisa tinemu karo Anoman.

Endang Purwati