Aksara utawa pralambang "0" iki bisa ngrujuk marang: