Afiks

Afiks utawi saged dipunsebat inggih punika satunggaling wujud linguistik ingkang wonten sawijinipun kata dados unsur langsung, sanès kata saha sanès pokok kata. Nanging ngubah leksem dados kata ingkang kompleks, artinipun ngubah leksem punika dados kata ingkang gadhah teges ingkang jangkep, kados gadhah subjek, predikat saha objek[1]. manawi prosesipun kasebat afiksasi[2].

Jinis afiksBesut

Wonten ing Basa Indonesia dikenal jinis-jinis afiks kados ta:

Cathetan sukuBesut

  1. morfologibasaindonesia.blogspot.com : Afiksasi diundhuh tanggal 25 September 2012
  2. (id) Kridalaksana, Harimurti. Pembentukan Kata dalam Basa Indonesia. Gramedia Utama. (kaca 29)
  3. (id) Chaer, Abdul. Morfologi