Antibiotik iku saka basa Latin yaiku anti ateges 'mungsuh' lan bios kang tegesé 'urip'. Antibiotik yaiku dat-dat kang dikasilaké déning mikroba mligi fungi lan bakteri lemah, kang bisa ngempet uripé utawa matèni mikroba jinis liya. Antibiotik lumrahé dienggo wong-wong kang lagi lara utawa lekas lara.