Tuduhaké menu pokok

Owah-owahan

89 bèt wis dibusak ,  2 sasi kepungkur
 
==== Wredha krama ====
Basa wredha krama iku basa krama kang nganggo tembung krama mawa ater-ater lan panambang ngoko: ''dak-'', ''ko-'', ''di-'', ''-ku'', ''-mu'', ''-(n)é'', ''-(k)aké''.{{sfn|Suwadji|2013|p=11}}{{sfn|Prajapustaka|1925|pp=4-5}} Madyama purusané nganggo tembung ''sampéyan,'' déné pratama purusané nganggo tembung ''kula''.{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}} Panemu liya mratélakaké yèn ing basa werdha krama uga bisa nganggo [[tembung krama inggil]], tembung ''ingkang'' bisa kawancah dadi ''kang'', nanging ora bisa nganggo [[tembung madya]] kang wancahan: ''napa'', ''nika'', ''mawon''.<ref name=":1">{{Cite magazine|last=|first=|date=1903-08-09|title=Antya basa lan basa antya|url=https://www.sastra.org/koran-majalah-dan-jurnal/sasadara/543-sasadara-radya-pustaka-1903-08-1808?k=madyantara|magazine=Sasadara|doi=|pmid=|access-date=}}</ref> Panganggoning basa wredha krama padatané ing guneming wong tuwa (wredha) marang wong enom.{{sfn|PadmosoekotjoSuwadji|19532013|ppp=13-1511}}{{sfn|SuwadjiPadmosoekotjo|20131953|ppp=1113-15}} Ing sor iki conto ukara ing basa wredha krama.
 
# ''Pun anak punapa ajeng nedha ulam ménda? '''<u>Di</u>'''saté raos'''<u>é</u>''' éca, pun Monah saged ambakar'''<u>aké</u>'''.''{{sfn|Prajapustaka|1925|pp=4-5}}
# ''Jambu abrit kula tedha sampéyan kintun'''<u>aké</u>''' mangké sonten, epahan'''<u>é</u>''' kang bekta mangké kula bayar'''<u>é</u>''' saking kula kémawon.''<ref name=":1" />
# ''Nak, kabar'''<u>é</u>''' sampéyan sampun '''<u>di</u>'''criyosi déning Mas Lurah?{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}}''
 
Conto ing dhuwur nganggo tembung krama, déné ater-ater lan panambangé nganggo ngoko.
 
==== Kramantara ====
62.839

besutan