Balabak

Balabak iku kalebu tembang sekar madya. Wateké sakepénaké lan parikena.

Guru wilangan lan guru laguBesut

Saben pada, tembang iki ana nemang gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu:

12i, 3é, 12a, 3é, 12a, 3é.

TuladhaBesut

Tuladha iki dijupuk saka Serat Jaka Lodhang anggitan Ki Ranggawarsita.

byar rahina Kèn Rara wus maring sendhang
mamèt wé
turut marga nyambi reramban janganan
antuké
praptêng wisma wusing nyapu atetebah
jogané

Tuladha iki anggitane Ki Padmosukoco.

kabalabak sajeroning jagad gedhé ana, yektine
jagad cilik sinorotan surya, kembar pandhane
soring surya ana gunung gung saguja, blegere

SumberBesut

Pranala njabaBesut

MACAPAT
Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa