Baliswara

Baliswara punika urutaning tembung ingkang sinusun walik. Tembung ingkang suka katrangan manggen ing sangajenging tembung ingkang katerangaken.