Bangilun inggih punika salah satunggaling kesenian rakyat Kabupatén Temnggung. Jogèd Bangilun kasebar wontening tlatah Temanggung redi Sindoro.Tembung Bangilun asalipun saking basa Arab Fa'ilun ingkang nggadai teges syair[1]. Wonten salebeting pentas, jogèd Bangilun dipuniringi kanthi tembang ingkang awujud syair pantun.

Cathetan sukuBesut

  1. Dharma, Laga Adhi DKK. Dolalak Dari Purworejo untuk Indonesia. Yogyakarta: Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masarakat Universitas Gajah Mada Unit 138 (2010:2)