Basa Malagasy iku sawijining basa Austronésia sing dipituturaké ing Madagaskar. Basa iki kalebu anggota basa Austronésia sing dipituturaké kulon dhéwé. Senadyan mengkono, basa iki paling cedhak karo basa Maanyan ing Kalimantan manawa ditilik saka kosakatané.