Basa Prancis Switserlan

(Kaelih saka Basa Prancis Swiss)

Basa Prancis Swiss (Prancis Suisse Romand) iku variétas basa Prancis sing dipituturaké ing Swiss lan diarani Romandie. Basa Prancis iku séjé saka basa Prancis-Provençal/Arpitan sing uga dipituturaké ing Romandie lan Basa Romansh sing dipituturaké ing Grisons. Kaloro basa pungkasan iki uga basa Roman.

Prabédan antara Basa Prancis Swiss lan Basa Prancis dialèk Paris iku sethithik lan racaké namung ing tingkat kosakata waé. Sawijining Wong Swiss ora olèh masalah manawa kudu guneman karo Wong Paris. Nanging kosokbaliné, manawa Wong Paris guneman karo Wong Swiss ana sawatara tembung-tembung sing ora ditepungi. Banjur Basa Prancis Swiss iku ndarbèni èfèk ‘nyanyi’ lir ditembangaké. Basa Prancis Swiss iku prabédané luwih sithik saka Basa Prancis Paris manawa dibandhingaké karo Basa Jerman Swiss lan Basa Jerman Baku.

Ing Swiss ora ana Basa Prancis Swiss tunggal sing baku nanging saben kanton utawa malahan kutha ndarbèni dialèk dhéwé-dhéwé utawa nganggo kosakata dhéwé sing akèhé dipangaribawani Basa Jerman. Awit ing Swiss iku Basa Jerman basa mayoritas. Ing Jenewa akèh tetembungan saka Basa Prancis Baku amarga papané ing tapel wates.