Basa mati

basa tanpa panutur ibu manèh, utawa sing ora kanggo manèh

Basa mati iku basa sing wis ora nduwé panutur utawa ora dienggo manèh. Basa mati nanging uga kerep dienggo minangka basa liturgis, kaya ta basa Sangskreta, basa Latin lan sapanunggalané.