Basmat

' Basmat ( Basemath , Bashemath , utawa Basmath ; basa bahasa Ibrani , Arab : بسمة; "Eseman manis") minangka karakter ing Kitab Purwaning Dumadi . Dhèwèké iku anak wadon saka Ismael, adhine saka Nebayot, ponakan saka Iskak, lan èstri katelu Esau . ( Kejadian 36:2,3 ).

NamaBesut

Esau lan Basmat minangka sepupu, amarga saka leluhur;e, saben Iskak lan Ismael ana sebapa, yaiku Abraham . [1]

Sadurungé rabi karo Basmat, Esau duwe bojo Kanaan loro. Salah sawijining garwane sing kapisan jenenge "Basmat", [2] yaiku Ada, wong Hiti ( Kejadian 26:34-35, Kejadian 26:34-35 Elon Hittite ). Mula, sawise rabu karo Basmat, Esau bisa uga ngganti jeneng Basmat (budaya Ismael) dadi " Mahalat ". Ésau ngupaya omah-omah karo wong wadon sing dudu Kanaan iki, kanggo nambah hubungan karo wong tuwané, [3] utamane bapaké, Iskak, sing pangestune wis diarepaké ( Kejadian 28:6-9 ). Nanging, ora ana cathetan manawa wong tuwané, Iskak lan Rebekah, sarujuk karo pernikahané Esau karo Basemat ( Mahalat ).

Basmat nglairaké anak lanang kanggo Esau, sing jenengé Rehuel ( Kejadian 36:4 )

Deleng ugaBesut

  • Yudit, garwané Esau liyané.

CathetanBesut

  1. Mandel, D. The Ultimate Who's Who in the Bible, (ISBN 0882703722, ISBN 978-0-88270-372-5), 2007, p. 175
  2. Phillips, J. Exploring Genesis: an expository commentary, (ISBN 0825434882, ISBN 978-0-8254-3488-4), 2001, p. 284
  3. Easton, M. Illustrated Bible Dictionary, (ISBN 1596059478, ISBN 978-1-59605-947-4 ), 2006, p.236