Begawan Bagaspati

Begawan Bagaspati (alias Bambang Anggana Putra nalika isih enom), iku putra Resi Jaladara saka Pertapaan Dewasana, karo Dèwi Anggini, keturunan Prabu Citragada, raja ing karajan Magadha.

Barkas:Bagaswan.Jpg
Begawan Bagaspati

Bagaspati, sadurungé dadi pandhita, panjenengané dadi raja ing Nagara Candhi Bungalan. Sawisé dadi pandhita, panjenengané urip ing pertapan Argabelah. Sajeroning dadi raja mau, Prabu Bagaskara nyerang marang para déwa ing Kayangan lan kasil ngalahaké para déwa lan prabu Bagaskara dikalahaké karo balané Prabu Gandabayu, Prabu Abiyasa lan Prabu Mandrakeswara. Banjur minggat lan dadi padhita ing Argabelah.

Begawan Bagaswati misuwur karan pandhita kang nduwé getih putih lan nduwé ajian Candrabirawa kang awujud raksasa cebol kang akèh tenan, biyèn raksasa cebol iki manawa dipatèni malah tambah akèh.