Belik iku sumur cilik ing pinggir kali kang racaké digawé ing wanci katiga, nalika kali asat. Warga racaké nggunakaké belik kanggo adus, ngombé ing wanci katiga nalika sumur-sumur padha asat.

Belik jèjèr papat ing pinggir kali tlatah Ponorogo.