bita (Basa Inggris: byte) iku istilah sing biyasa kanggo ékan saka panyimpenan data ing komputer. Sak bita dumadi saka wolung bit.

Ater-ater bita
Désimal
Value SI
10001 k kilo-
10002 M mega-
10003 G giga-
10004 T tera-
10005 P peta-
10006 E exa-
10007 Z zetta-
10008 Y yotta-
Biner
Value IEC JEDEC
10241 Ki kibi- K kilo-
10242 Mi mebi- M mega-
10243 Gi gibi- G giga-
10244 Ti tebi-
10245 Pi pebi-
10246 Ei exbi-
10247 Zi zebi-
10248 Yi yobi-

Aksara B dipigunakaké sajeroning cekakan byte. (bit migunakaké cekakan b.) kaya kB = kilobita. Cakram padhet (hard disk) mawa kapasitas 40GB kanthi gampang bisa nyimpen nganti 40 èwu yuta (miliar) bita utawa gigabita data.