Blandar

alah siji piranti balungan gawé omah

Blandar salah siji piranti balungan gawé omah. Blandar iku wujudé balok kayu dawa kang temumpang ana pucuking saka kanggo nyangga payon wujud empyak. Lumrahé ana warna 2:

  1. -Blandar nduwur, kanggo nyangga tempuking empyak ndhuwur kalawan empyak èmpèr.
  2. -Blandar èmpèr, kanggo nyangga empyak èmpèr sisih ngisor, ora mèpèt pinggir nanging rada nengah watara sak depa minangka kanggo embritan/ngéyup