Wayang buta gedhe sing wujude kaya gambar iki, diarani Brahala. Mujudake gambarane wong nesu. Mula diarani brahala:wis bubrah tur ala. Yen dipriksani, wong nesu kae mesthi polatane medeni. Mripate mentheleng, alise gathuk, ucape kasar. Kaya wujude buta iku, medeni. Ana ing crita wayang, sing bisa malih buta gedhe kaya ngono iku mung titah panjanmane Bathara Wisnu.

Wayang Brahala gagrag Bali

Raden Arjunawijaya bareng jumeneng nata ing Maespati, jejuluk Prabu Arjuna Sasrabahu. Panjenengané panjanmane utawa titise Bathara Wisnu, mula yen pinuju duka bisa tiwikrama wujud buta gedhe abahu sewu (Sasra, asale saka Jawa kuna, sahasra: sewu). Tembung tiwikrama asline triwikrama, tegese jumangkah kaping telu. Ujaring kandha: Bathara Wisnu yen wis wujud brahala kaya gambar iku, ngubengi jagad nganti kemput temu gelang mung sarana njangkah ping 3. Nanging ing jaman saiki, tembung triwikrama mingsed pakecapane dadi tiwikrama, lumrahe ditegesi malih rerupan kang nggegirisi banget (amarga nesu), kayata malih buta kang gedhene kagila-gila.

Pirsani Uga besut