Brajalamatan inggih punika rayinipun Brajamusti, ingkang taksih putranipun Prabu Tremboko. Sakjronipun berontak kaliyan Pringgandani, Brajalamatan kagolong tokoh ingkang tumut dhumaténg perang lan Brajalamatan tilar donya ing asta Gathotkaca

Brajalamatan