Brajamusti

Brajamusti inggihpunika putra saking Prabu Trembaka. Brajamusti punika rayinipun Brajadhenta ingkang ndèrèk ngraman dhumateng Pringgandani lan tilar donya kaprejaya déning Radèn Gathotkaca.

Brajamusthi