Brawala Jepang-Koréa

Brawala antara nagara Jepang lan nagara Koréa (Koréa Lor lan Koréa Kidul) iku wis lumangsung pirang-pirang taun iki awit saka sawenèh prakara.

Brawala Jepang-Koréa
Flag of Japan.svg Flag of North Korea.svg Flag of South Korea.svg
Sea of Japan Map.png

Japan North Korea South Korea Locator.png

     Jepang      Koréa Lor      Koréa Kidul

Koréa dirèh pamaréntah Imperial Jepang tekan taun 1945. Koréa mungkur merdagang utawa mbuka gayutan diplomatik marang Jepang nganti taun 1965, masiya ing sabanjuré padagangan ngrembaka kanthi temen. Wayah méné, Jepang lan Koréa Kidul iku padha éncon dagang. Akèh siswa, wisatawan, panglipur, lan wong dagang padha lungan antara rong nagara iki. Éwadéné, gayutan pulitik lan ékonomi Koréa Lor karo Jepang ora mundhak.

Tekan sepréné, Jepang nyélaki Koréa Lor minangka nagara.