Candhi Tinjon iku candhi ing Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Candhi Tinjon ana ing lereng Gunung Kidul, 400 m wetane Kali Gawe utawa Sorogedug. Candhi iki durung bisa katemtokake jinise, candhi Hindu apa Buddha. Candhine namung siji utawa candhi tunggal lan madhep kulon. Miturut J. F. G. Brumund, candhi Tinjon isih bisa dideleng ing awal abad 19. Ananging ing 1889, candhi iki wis ora bisa kadeleng maneh.