Carapocap Sastrabasa lan Carapocap Padinan Aksara Kan (Cina)

Carapocap sastrabasa lan padinan kang abeda kanggo saperangan aksara Kan (aksara Cina) iku barang kang lumrah kanggo basa-basa Cina. Bedaning carapocap utawa carawaca iki mau aguna kanggo angarani jinising basa Cina. Carapocap sastrabasa (文讀/文读; wéndú) lumrahe kanggo ing tembung silihan, jeneng (pratalawimba utawa pribadhi), kasusastran (kaya ta guguritan), lan ing kahanan parikara (Ind: formal). Dene, carapocap padinan (白讀/白读; báidú) lumrahe kanggo ing basa padinan.

Tuladha

besut

Ing sangisor iki ya iku tuladha carapocap sastrabasa lan padinan ing basa Ban utawa Hogkyen. Carapocap iki katulis kanthi tatatulis Pek We Ji (Peh Oe Ji).

Aksara Kan Carapocap sastrabasa Carapocap padinan/ silih'aksara Jawa
pe̍k pe̍h putih
biān bīn rai
su chu buku
seng seⁿ / siⁿ murid
put ora
hóan tńg bali
ha̍k o̍h asinau
jîn / lîn lâng wong
siàu chió sithik
chóan tńg umenggok

Sawang uga

besut