Daimyō (大名?) punika asalipun saking tembung Daimyōshu (大名主? kepala kulawarga ingkang kinurmatan) ingkang ateges tiyang ingkang gadhah prabawa ageng wonten ing satunggaling wewengkon. Wonten ing masarakat ing Jepang, istilah daimyō dipun-ginakaken kanggé samurai ingkang gadhah hak saking lemah ingkang wiyar (tuan tanah) lan gadhah kathah bushi minangka pendherek.

Daimyo ingkang sowan dhateng astana, gambar saking buku "Sketches of Japanese Manners and Customs"