Dhaptar pambabar ing taun 1840 - 1917

Menika jeneng-jeneng pembabar ing taun 1840-1917 sarta babaranipun ya iku:

 • 1. Lands Drukkerij wonten ing Batavia babaranipun inggih punika, Cariyos Sae Sawelas Iji (Mas Béhi Martaatmadja, 1875); Basiran-Basirun (Radèn Pandji Soerjawidjaja, 1880); Sri Gandana (Radèn Pandji Soerjawidjaja, 1883); Dongèng Cariyosipun Tiyang Sepuh (Mas Purjaardja. 1910).[1]
 • 2. Ogelfi & Co. wonten ing Batavia babaranipun inggih punika, Serat Lelampahanipun Robinson Krusu (Mas Ngabéhi Reksatanaja, 1876).[1]
 • 3. Pogel & Co. wonten ing Batavia babaranipun inggih punika, Serat Carita Becik (Mas Béi Martaatmadja, 1886).[1]
 • 4. Kanjeng Gubernur wonten ing Batavia babaranipun inggih punika, Serat Walidarma (Sardjuna, 1911); Cariyos Tilarsa (Mas Pudjaardja, 1912).[1]
 • 5. Drukerji Papirus wonten ing Batavia babaranipun inggih punika, Dongéng Empol-Empil (Mas Pudjaardja, 1912).[1]
 • 6. Commissie voor de Volkslectuur wonten ing Batavia babaranipun inggih punika, Serat Nitikarsa (Mas Pudjaardja, 1913); Serat Nitileksana (Mas Pudjaardja, 1913).[1]
 • 7. Pirmah Papirus wonten ing Batavia babaranipun inggih punika, Dongéng Cariyosipun Tiyang Sepuh (Mas Pudjaardja, 1012); Biyung Kuwalon (Radén Sastraprawira, 1913); Serat Dongéng Mancawarni (R.S Wirjasoesastra, 1913); Dongéng Waris lan Lalis (Wiriadiardja, 1913); Serat Cariyosipun Rara Kadreman (Mas Koesnadiardja, 1916).[1]
 • 8. Roygrok & Co wonten ing Batavia babaranipun inggih punika, Serat Upadarya (M. Soekarman, 1913); Senggutru (anonim, 1915).[1]
 • 9. Kolff & Co wonten ing Batavia babaranipun inggih punika Serat Cariyosipun Ulam Kutuk Ngrabéni Tiyang Éstri (anonim, 1914).[1]
 • 10. Mercurius wonten ing Batavia babaranipun ingiih punika, Serat Sabda Rahayu (D. Ardiwinata, 1913).[1]
 • 11. Albrecht & Co wonten ing Batavia babaranipun inggih punika, Cariyos Jaka Joharnis (H.C Andersen, 1916); Kekésahan saking Tanah Jawi dhateng Nagari Walandi (Raden Mas Arja Soerhasoeparta,1916).[2]
 • 12. Albercht & Co wonten ing Weltevreden babaranipun inggih punika, Trilaksita (Mas Ngabei Mangoenwidjaja, 1916); Bok Randa Setyadarman (Mas Soewita, 1916).[2]
 • 13. Van der Rof & Co wonten ing Semarang babaranipun inggih punika, Serat Darmakanda (R.T Danoe Andiningrat, 1887).[2]
 • 14. H.A. Beyamin wonten ing Semarang babaranipun inggih punika, Seratingkang Kasawaban ing Nama (Mas Poedjaardja, 1911); Cariyos Pandung (R. Soekardi, 1912); Cariyosipun Jaka Setya lan Jaka Sedya (Mas Ardjosoewita, 1912); Waris lan Lalis (Mas Wiriadiardja, 1913); Serat Panutan (Prawirasoedirdja, 1913).[2]
 • 15. G.C.T. Van Derp & Co. wonten ing Semarang babaranipun inggih punika , Carita Ginuritaken (R.F. Bastian, 1873).[2]
 • 16. J.A. Sekol wonten ing Surakarta babaranipun inggih punika, Lelampahanipun Sang Retma Suryati (C.F. Winter, 1819).[2]
 • 17. albrech Rusche & Wedhamadya wonten ing Surakarta babaranipun inggih punika, Serat Wedhamadya (Ki Padmasoesastra, 1906); Serat Kramaléya (Raden Ngabéhi Reksatanaja, 1909).[2]
 • 18. Budi Utama wonten ing Surakarta babaripun inggih punika, Serat Rangsang Tubang (Ki Padmasoesastra, 1912).[2]

Cathetan sukuBesut

 1. a b c d e f g h i j Sri Widati 2001, k. 31.
 2. a b c d e f g h Sri Widati 2001, k. 32.

BibliografiBesut

 • Widati dkk., Sri (2001). Ikhtisar Perkembangan Sastra Modern Periode Prakemerdekaan. Bulaksumur, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. ISBN 979-420-484-6.