Basa Jawa Surakarta utawa Dhialèk Surakarta iku sawijine dhialèk Basa Jawa sing dituturaké ing Surakarta, kalebu dhialèk basa Jawa sing alus.

RujukanBesut

Pranala njabaBesut