Tegal kalebu tlatah Jawa tengah kang mepet ing sisih kulon. anané Tegal kang ana ing pasisir jawa sisih lor, uga ing tlatah watesing jawa tengah lan jawa barat, andadekake dhialèk ana ing tegal béda karo tlatah liyané.Pangucap tembung lan ukara kanthi medhok. ateges pangucaping tembung lan ukara2 kanthi anteb ing swara konsonan. kaucap kanthi huruf konsonan rangkep.

upami: Tembung "Niki kémawon" dados "Iki bae lah". tembung "bae" kaucap "Bbhae'.." dhialèk-dhialèk basa Tegal bènten kaliyan dhialèk Banyumasan lan Purwokerto. Basa Pekalongan uga kaucap datar. Ing pangucapanipun, katiga basa punika sami, nanging wonten tembung-tembung ingkang bènten.Tiyang Tegal kathah migunakaken tembung "Enyong","Bae","nDean", "lah" "thok","ko" lan sapanunggalanipun.

Tembung "Kula boten ngertos" dados " Enyong ora ngarti", tembung "Mlebet datheng pundi?" dados "Manjing endi?". Tembung "Kula boten lho" dados "Nyong ora ko".

dhialèk-dhialèk basa Tegal kathah diagem ing tlatah Tegal, Brebes, Losari, lan ing tlatah pasisir lor tanah Jawa.[1]

Guyon Tegalan

besut

Rujukan

besut
  1. Suwadji, dkk. (1981). Struktur Dialek Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa Tengah (Tegal dan Sekitarnya). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. kc. 1.