Dhipan utawa dhépan utawa ranjang iku salah siji prabot ing omah kang gunané papan kanggo turu. Dhipan lumrahé digawé saka kayu, ing tengahé diwènèhi papan kayu utawa pring kang wis disigari awujud galar. Dhipan uga ana kang digawé saka wesi. Dhipan bisa langsung kanggo turu, nanging lumrahé diwènhi kasur dhisik. Kasur kang dianggo ana sing isi kapuk utawa busa nganggo pir kang lumrahé diarani springbed.

Dhipan ing sawijining hotèl ing Jepang.