Djawa Dipo (organisasi)

Djawa Dipo inggih punika satunggaling paklempakan kaliyan ébahan Jawi progrèsif ingkang ancasipun kagem mbusak pangageman basa krama. Ébahan menika dipunwiwiti déning Tjokrosoedarmo nalika taun 1918 ing Surabaya. Ébahan perkawis basa menika angsal sengkuyungan resmi saking Sarékat Islam langkung layang kabar Oetoesan Hindia. Para anggota Sarékat Islam kanthi resmi ngagem basa ngoko ing manéka warni jinising babagan.[1]

PungkasanBesut

Ébahan Djawa Dipo boten jumeneng dangu. Budaya Jawi ingkang taksih pseudoféodalistik murugaken Djawa Dipo namung jumeneng sawatara taun kemawon. Sinaos mekaten, grengseng (semangat) kasetaraan ing pangageman basa saking Djawa Dipo taksih lajeng gesang nalika wiwitan ngarsanipun Parté Komunis Indonésia. Sapérangan milih basa Walandi, kados ta Poerbatjaraka, minangka gantos saking basa ngoko ingkang dhémokratis, déné sapérangan sanès nyengkuyung pangageman pethingan kaping tiga, inggih punika basa Indonésia.[1]

Cathetan sampéyanBesut

  1. a b Anderson, Benedict R. O'G (2006). Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (ing basa Inggris). Equinox Publishing. ISBN 978-979-3780-40-5.