Dwi Sulistyorini

pangripta saka Indhonésiya

Dwi Sulistyorini iku panganggit sastra Jawa kang lair ing Blora 25 Maret 1974. Dhèwèké putri saka pasangan El sulin (lair 1942) lan Endang Siti Mulyati ( lair 1948 ). Kejaba muslim Dwi Sulistyorini uga ngaku kalebu wong jawa asli. Ing taun 2001 dhèwèké krama karo Nurhadi,S.E (lair 1970). Ing tanggal 21 Agustus 2002 dhèwèké pinaringan putra kanthi asma Dhawaisafa Diva Nuraini. Riwayat Pawiyatan : •SDN 1 Cabak (1980-1986) • SMPN 1 Jabon (1986-1989) • SMAN 1 Blora (1989-1992) • Universitas Muhamadiyah Malang (1992-1997) Ing UMM dhèwèké uga melu organisasi pemuda kaya PMII ( pergerakan mahasiswa islam Indonesia), KSR (Korp suka rela ), IMP ( ikatan mahasiswa menulis ), HMJ ( Himpunan Mahasiswa Jurusan ), SEMA ( senat Mahasiswa ) • Mengajar di SMA 1 jepon ( Guru tidak tetap ) • Diangkat dados guru tetap SMP 3 kunduran,Blora – nganti saiki Wiwit taun 1997 nalika isih SMA,dhèwèké wis seneng ajar nulis kanthi nggunaake basa jawa. Saka kabisan anggone nulis cerita cekak lan cerita sambung, naskahé akèh sing kasil kapacak ing kawarti- kalawarti. Panganggit sing pidalem ana ing cablak lor IV no 7 RT 02 RW 02 Jiken Blora iki ngaku, sanajan terapan ilmuné sing ditekuni luwih ing sastra Indonesia, nanging asil tulisan nggunaaké basa jawa ora kalah manjila. Asil tulisané wis akèh sing kapacak ana ing kalawarti jawa kang aran jaya baya wiwit tahun 1999 kanthi nama samaran alisth utawi alisth sulin. Dwi Sulistyorini nduwéni pemanggih ngenani kurangé kritikus-kritikus sastra jawa sing bisa nambahi kemajuané kreativitas sastra. Sanajan ana iku isih kalebu kritikan saka kanca seangkatan wae. Nanging Dwi Sulistyorini tetep kukuh sastra jawa bakal terus ngrembaka kabuktèake akèh sastrawan sing wis ana kaya Daniel tito, Bonani Nabonenar, Widodo Basuki lan sakteruse.[1]

Rujukan

besut
  1. Suwondo, Tirto. (2006). Antologi biografi pengarang sastra Jawa modern (édhisi ka-Cet. 1). Yogyakarta: Adiwacana. ISBN 979-99604-8-7. OCLC 224862919.