E, utawa e, minangka aksara kalima lan aksara swara kaloro ing alfabet Inggris modern lan aksara Latin dhasar ISO.