Effy Widjono Putro lair ing Yogyakarta 11 Fèbruari 1963 asring ndhamel asma Effy Widianing Putro ing seratané. Sabubaré lulus SMA taun 1986 panjenengané aktif  ing seratan Sastra Jawa. Serat-seratané kathah kang dimot ing kalawawarti Jawa Baya, Penyebar Semangat, Djaka Lodang, lan Mekar Sari.[1]

Pakaryan

besut

Panjenengané ngasta Staf Redaksi kalawarti Mekar Sari kalian sinambi wartawan réporter wonten kalawarti Kedaulatan Rakyat. Panjenengané ugi aktif wonten sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSIY).

Karya

besut

Hasil seratané sampun katulis wonten ing buku Rembulan Padhang ing Ngayogyakarta (FKY IV tahun 1992), Cakra Manggilingan :Antalogi Geguritan lan Cerkak Pengarang Sastra Jawa Modern (FKY V tahun 1993), kaliyan Antalogi geguritan lan Cerkak (Pustaka Pelajar 1997). Amarga pakaryané dadi Rédhaktur, Éffy Widianing Putro luwih aktif nyerat wonten kalawartiné dhéwé tinimbang ing kalawarti lintuné.

Rujukan

besut
  1. Suwondo, Tirto; Widati, Sri (2006). Antologi Biografi Pengarang Sastra Jawa Modern. Yogyakarta: ADI WACANA. kc. 110. ISBN 9799960487.