Èko Nuryono ya iku salah sawijining panganggit kang luwih misuwur aran Èko Yépé. Dhèwèké lair ing Kasongan, Bantul, Yogyakarta 5 April 1974. Bapaké Èko Nuryono asma Iskandar Hadipranoto, déné ibuné asma Sundarsih. Èko iku putra pambarep saka telung seduluran. Kaloro seduluré wadon nduwèni usaha dagang lan uga urip ana ing Yogyakarta.[1]

Riwayat Pawiyatan

besut

Riwayat Pawiyatan ingkang sampun kalampahan:

Wiwit cilik, Èko Nuryono nduwèni karemenan maca buku. Nalika SD dhèwèké wis remen nyinaoni babagan nganggit cariyos lan babagan kesenian. Karemenané marang jagat seni luwih-luwih nyengkuyung sawisé  dhèwèké lumebu SMK jurusan teater. Saliyané duwé karemenan marang jagat seni, Èko uga aktif terjun ing pirang-pirang organisasi sosial kemasyarakatan. Ana ing organisasi Masyarakat Seni Bantul, Dhèwèké kautus dadi sèkretaris (2000-2002). Saliyané iku dhèwèké kautus uga dadi Kepala Devisi Dampingan ana ing Yayasan Anak Wayang Indonesia wiwit taun 2001 nganti semenè.

Karya

besut

Èko Nuryono miwiti nulis taun 1990 sawise lulus SD Kasongan (1989). Asil panulisané kang wiwitan  arupa geguritan kanthi basa Indonesia, kang irah-irahané ‘’Sajak Putih” kang kapacak ana sajroning majalah kuntum (Yogyakarta) taun 1990. Sacandhakè wiwit taun 1991 dhèwèké dadi anggota sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSJY)

Rujukan

besut
  1. Suwondo, Tirto. Antologi Biografi Pengarang Sastra Jawa Modern.