Garasi (saka basa Prancis garage) iku siji yasan utawa gedhong kanggo nyinggahaké wahana. Wahana sing disinggahaké racaké mobil utawa sepéda montor supaya ora dicolong utawa kena panasing srengéngé utawa kodanan. Garasi racaké kelèt karo ngomah.

Garasi sing amot mobil loro
Artikel ini ngenani garasi minangka gudhang kanggo ndokok mobil. Kanggo band Indonésia, delengen: Garasi (band)