Gardhu

Gardhu utawi rondhan inggih punika griya ingkang wujudipun alit lan sok kanggé pajangan utawi saged ugi dipunagem cangkruk lan kemit (jagi). Gardhu ugi gadhah mumpangat wonten ing masarakat saubengipun inggih punika salah satunggilipun kanggé ngiyup ing wanci bentèr lan ing mangsa katiga, utawi ngiyup saking jawah ing wanci rendheng. Ing tlatah Indonésia Gardhu asring dipunadegaken wonten ing ngajeng griya utawi wonten ing tengah dhusun. Gardhu limrahipun kadamel saking bahan kajeng jati utawi saking deling. Gardhu ugi saged dipunmumpangataken kanggé pos rondha, inggih punika wargi ingkang nganglang ing wanci dalu njagi katentreman (kaamanan) wonten ing lingkungan dhusun.

Gardhu ingkang wonten ing pinggir radosan

Uga delengenBesut