Garudha Pancasila

Garudha Pancasila iku lambang nagara Indonésia. Lambang iki awujud manuk garudha kang mawa tamèng binagi ing limang pérangan. Tamèng iki nglambangaké dhasar nagara Indonésia; Pancasila kang uga dhedhasar konsèp falsafi Buda pañcasila.

Garuda Pancasila

Lambang iki diripta déning panitya kang kabawah Sultan Hamid II saka Pontianak.

SimbulismeBesut

Garudha Pancasila awujud manuk garudha warna emas kang nganggo tamèng. Manuk iki mandheng menyang tengen. Guluné nduwé wulu 45 kang nglambangaké taun Indonésia mardika. Swiwiné wuluné ana 17, kang nglambangaké dina Indonésia mardika. Banjur brutuné wuluné cacahé 19 lan buntuté 8. Dadi nglambangaké 17-8-1945.