Gedhèg punika nam-naman ingkang dipundamel saking bahan deling. Wigatosipun dados sulih kanggé témbok griya wonten ing tlatah padhusunan. Senaos makaten, ing kitha inggih limrah gedhèg dados paèsan minangka bahan seni ètnik, kados ta ingkang dipunpajang wonten rèstoran utawi kafé. Sanèsipun kanggé sulih bahan témbok, gedhèg inggih asring dipundamel asésori ètnik kados kranjang, kap lampu utawi kerajinan sanèsipun.

Tiyang bakul gedhèg

Jinis besut

Wonten sawatawis jinis nam-namam gedhèg ing antawisipun:

  • Gedhèg, inggih punika nam-naman ingkang dipundamel saking kulit jawi deling (pring). Gedhèg punika wujudipun langkung kaken, lan biyasa kanggé gentos (sulih) bahan témbok griya.
  • Képang, inggih punika nam-naman ingkang dipundamel saking bahan kulit deling ingkang sisih lebet. Képang punika langkung lemes lan saged dipun-ginakaken kanggé dhasar utawi alas mépé pantun lan bahan seni kerajinan.

Pranala njawi besut