Golongan sosial

Gotragotrah, utawa golongan sosial iku kumpulané manungsa sing padha rumangsa nunggal golongan[1] lan padha sesambungan siji karo liyané. Gotrah digawé déning anggota masarakat lan duwé pangaribawa tumrap patraping para anggotané.

Bagan kumpulan organisasi ing Pusdiklat

JinisBesut

 
Sekolah iku salah siji contoné gotrah.

Miturut Robert Bierstedt, ana akèh jinis gotrah sing bisa dibédakaké saka ana-orané organisasi, gegayutan sosial antarané gotrah, lan kasadharan ing babagan jinis. Bierstedt banjur mérang gotrah ing patang jinis:

  • Gotrah statistik, ya iku kumpulan wong sing dudu organisasi, ora duwé gegayutan sosial sosial, lan kasadharan ing babagan jinis ing antarané anggotané. Tuladhané: Gotrahé wong-wong sing umuré 10-15 taun ing sawijining kacamatan.
  • Gotrah masarakat, ya iku kumpulan wong sing irib-iriban, nanging ora duwé organisasi lan gegayutan sosial antarané anggotané.
  • Gotrah sosial, ya iku kumpulan wong sing anggotané duwé kasadharan ing babagan jinis lan padha sesambungan siji karo liyané, nanging ora kaiket déning iketan organisasi. Tuladhané: kumpulan tetemon lan kumpulan pasaduluran.
  • Gotrah asosiasi, ya iku kumpulan wong sing anggotané duwé kesadharan ing babagan jinis lan duwé irib-iriban ing kawigatèn pribadi utawa kawigatèn umum. Ing gotrah asosiasi, anggota-anggotané nindakaké gegayutan sosial, sesambungan, uga duwé iketan awujud organisasi formal. Tuladhané: nagara lan sekolah.

RujukanBesut

  1. Reicher, S.D. (1982). The determination of collective behaviour (pp. 41-83). In H. Tajfel (ed.), Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge University Press