Gubug

Gubug inggih punika griya alit ingkang wonten ing saubengipun sabin, tegal utawi ing wana ingkang gadhah mupangat kanggé tengga tetuwuhan (pantun ,jagung ,kedhelé ,kacang) lan sapanunggalipun saking gangguan ama utawi kéwan ingkang ngrisak tetuwuhan ingkang wonten ing sawah utawi tegalan. Gubug ing tlatah Indonésia dipundamel saking pring utawi saking kajeng lan inggilipun kirang langkung kalih mèter saking lumahipun sabin. Gubug ing sabin dipundamel inggil supados saged mirsani jembaripun sabin utawi telan saking gangguan wereng utawi kéwan ingkang badhé ngrisak utawi mangan tetuwuhan.

Gubug kang ana ing tlatah kulon

Uga delengenBesut