Halte

Halte miturut Kamus Besar Basa Indonesia ya iku panggonan mandhegé sepur, trèm, utawa bus (lumrahé duwé panggonan kanggo ngentèni lan duwé payon, nanging ora luwih gedhé tinimbang stasiun).[1][2][3] Halte duwé manpangat ya iku dadi fasilitas umum ing saben panggonan.[1] Jaman saiki, tembung halte kondhang minangka panggonan mandhegé bus.

Gambar Halte ing Nagasaki, Jepang

Cathetan sukuBesut