III Yohanes

Layang Yohanes kang kaping telu iki ditulis déning siji "pamimpin jemuwah" marang sesepuh liyané kang diarani Gayus. Panulis layang iki muji Gayus amarga gawéyané ngréwangi wong-wong Kristen liyané. Dhèwèké uga ngélikaké Gayus supaya waspadha karo siji wong kang jenengé Diotrefes.

IsiBesut

  • Pambuka1-4
  • Gayus dipuji 5-8
  • Diotrefes disalahaké 9-10
  • Demetrius dipuji 11-12
  • Panutup 13-15