II Pétrus

Layang Petrus kang kapindho iki terusané kang kapisan. Ing layang iki kang mligi dibahas ya masalah yèn ana wong-wong kang ngajar yèn Gusti Yesus ora bakal rawuh manèh.

Layang iki uga nerangaké yèn rawuhing Gusti iku rada kasèp amarga Gusti "ora kersa yèn wong sijia bakal sirna. Panjenengané kersa supaya kabèh wong tobat saka dosa-dosané".

IsiBesut

  • Pambuka 1:1-2
  • Allah nimbali wong-wong Kristen 1:3-21
  • Guru-guru palsu 2:1-22
  • Rawuhing Kristus kang kapindho 3:1-18