I Korintus, iku pakumpulané layang rasul Paulus marang para jumuwah ing kutha Korintus kaping pisan. Kitab iki péranganing Prajanjian Anyar.