indepènden (asring disebat indie),saged dados arti bébas,merdeka utawi jumeneng piyambak.