Inglenook Sidings

Inglenook Sidings iku sawijining lay out puzzel cangkriman utawa teka-teki langsiran rancangan susunan ril sepur modèl. Rancangan iki kalebu prasaja banget lan sing ngripta ya iku Alan Wright (1928-2005) sawijining kolèktor modèl sepur saka Britania. Rancangan susunan ril iki sawijining conto rancangan sing èfisièn lan èfèktif. Doning teka-teki iki kanggo golèk solusi nggawé susunan gerbong sepur rerangkèn saka sawatara gerbong liyané.

Conto rancangan susunan ril gagrag Inglenook Sidings

Rancangan susunan ril digawé saka jalur ril lurus lan rong wèsel manuju menyang jalur sandhingan. Ing lajuran lurus wong kudu nggawé rangkéan gerbong, kamangka ing rong wèsel iku ana gerbong liyané. Lumrahé ana 11 gerbong lan lokomotif siji. Banjur ing jalur ril utama ana limang gerbong sepur lan ing wèsel iku ana telung gerbong sowang-sowang. Dadi rumusané 5/3/3.

Jeneng Inglenook dijupuk saka jenengé panggonan sisihé tungku geni, kamangka sidings iku tegesé jalur sandhingan.