Injil Matius iku kitab kapisan Injil Prajanjian Anyar. Ing kitab iki sarasilah Gusti Yesus minangka siji priyayi saka trah Dawud dipratélakaké. Injil iki kalebu Injil sinoptis.