Jalma limpad saprapat tamat

Jalma limpad saprapat tamat iku tegesé wong kang duwé daya linuwih bisa weruh sadurungé winarah. Unèn-unèn iki isih magepokan karo paribasa liya sing tegesé amèh padha yakuwi: punjul ing apapak lan mrojol ing akerep sing tegesé jalma sing pinunjul saka kanca-kancané bisa mrantasi sakèhing prakara lan tansah ucul saka bebaya lan rubéda.

Wong kang duwé daya linuwih.

Uga delengen

besut