Jangan asem menika salah sawijining janganan ingkang sampun kulinten dipun-masak wonten ing satengahing masyarakat Indonesia. Isi lan cara masakipun jangan asem menika inggih kathah lan benten-benten. Wonten jangan asem Jakarta (ingkang kulinten didamel tiyang Betawi wonten Jakarta), jangan asem kangkung (ngangge kangkung), lan jangan asem iwak asin.

Jangan asem saking Sumatra duduhipun langkung buket, abrit, lan kathah minyakipun dibandingaken kaliyan jangan asem Betawi ingkang duduhipun bening. Jangan asem saking Aceh asring dipun-sebat jangan asem sunti. Kalimantan, khususipun Kalimantan Selatan, jangan asem menika mawi terong asem, kunir, lan endhas patin.

Wonten Jawa piyambak jangan asem menika maneka warni. Jangan asem modhel Jawa Timur ingkang pinunjul amargi raosipun ingkang langkung pedes. Jawa Barat, jangan asem Sunda menika langkung sekedhik isinipun lan ngginakaken kacang brol ingkang sampun dionceki. Modhel menika benten kaliyan jangan asem Betawi ingkang ngginakaken kacang brol kaliyan kulitipun. Wonten Semarang, jangan asemipun kraos pedes lan kecut. Benten malih kaliyan jangan asem Solo ingkang bumbunipun mboten pati nyethek.

Janganan ingkang kulinten diginakaken kangge damel jangan asem inggih menika kacang brol, gori enem, melinjo, belimbing wuluh, jepan, kacang dawa, jagung, lan asem Jawi.

Raosipun jangan asem menika legi lan kecut dados nyegeraken lan langkung maremaken menawi didhahar kaliyan sekul lan gereh napa tempe goreng. Menawi Panjenengan remen pedes, jangan asem menika inggih langkung eca malih menawi dipun dhahar mawi sambel trasi.