Jantung Lebah Ratu

Jantung Lebah Ratu inggih punika buku kempalan geguritan anggitanipun sastrawan Nirwan Dewanto ingkang kababar déning Gramedia Pustaka Utama, taun 2008. Buku ingkang kandelipun 94 kaca, kanthi ISBN 978-979-22-3666-8, punika nglantaraken Nirwan Dewanto nampèni bebungah Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) ing kategori Geguritan, taun 2008. Kajawi Nirwan, KSK taun punika ugi maringi bebungah dhumateng Wa Ode Wulan Ratna ing kategori Panyerat Nem Mumpuni kanthi pakaryanipun Cari Aku di Canti, lan Ayu Utami ing kategori Prosa kanthi pakaryanipun, Bilangan Fu. Sasampunipun pakaryan punika, Nirwan ugi nampi bebungah ingkang sami saking KSK, taun 2011 kanthi pakaryanipun, Buli-Buli Lima Kaki.[1][2][3][4][5][6]

Jantung Lebah Ratu
Jantung Lebah Ratu.jpg
PanganggitNirwan Dewanto
BasaIndonésia Indonésia
GènreKumpulan puisi
PangecapanGramedia Pustaka Utama
Kala babar
2008
Kaca94 halaman
ISBN978-979-22-3666-8

Latar wingkingBesut

Jantung Lebah Ratu ngandhut 46 geguritan anggitanipun Nirwan Dewanto ing kala mangsa 2005 dumugi 2007. Geguritanipun awujud gurindham, parikan, lan haiku (geguritan saking nagari Jepang). Tembung-tembung ingkang dipilih déning Nirwan mratélakaken bilih panganggitipun saèstu prigel anggènipun ngginakaken basa Indonesia, saé saking jarwa ugi kaéndahan. Sagung geguritan wonten ing buku punika naté kamot wonten sawenèh ariwarta lan kalawarta, kepara wonten ingkang dipunpertal ing basa Inggris, Jepang, lan Walanda.

Ugi pirsaniBesut

RujukanBesut