Jasawidagda

Jasawidagda miyos 1 April 1886, ing Pradan, Manirengga, Klaten, Jawa Tengah. Asma alit panggagit menika Raden Rahardi, putra saking Raden Ngabei Manggoenkarjasa. Gadhah garwa Raden Ajeng Arjaeni lan diparingi sekawan putra. Sesampuné garwa séda piyatuné  bangun nikah male lan diparingi tiga yugo. Garwa sing nomer kalih asmanipun R.A Jasawidagda.[1]

RujukanBesut

  1. Suwondo, Tirto. (2006). Antologi biografi pengarang sastra Jawa modern (Cet. 1 ed.). Yogyakarta: Adiwacana. ISBN 979-99604-8-7. OCLC 224862919.