Kadurjanan

Kadurjanan utawa kriminalitas iku tindhakan ala utawa tindhakan sing nglanggar hukum.